Izdelki za avtomobile / dostavna vozila / vozila 4x4

Odprta linija za skladnost s predpisi

Continentalova korporativna in etična načela (med drugim integriteta, poštenost in skladnost z zakonodajo) so zapisana v Kodeksu ravnanja, v dokumentu Osnove (BASICS) in Smernicah za upravljanje podjetja. Na teh vrednotah temelji naša korporativna kultura.



Povezava do odprte linije za skladnost s predpisi in preprečevanje korupcije (zunanje spletno mesto)

Semperit. Continentalova blagovna znamka.